APA ITU EKSA

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) adalah amalan yang diamalkan oleh sektor awam di mana ia bertujuan bagi memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dan inovatif melalui penyediaan persekitaran, budaya kerja serta nilai yang menjadi amalan seluruh warga Kolej Komuniti Pasir Salak.

Melalui pengamalan EKSA di organisasi dapat mewujudkan persekitaran kerja yang berkualiti dan meningkatkan kecekapan pengurusan organisasi. Ia juga dikenalpasti dapat mengurangkan pembaziran melalui penekanan kepada Go Green, di mana barangan kitar semula digunapakai bagi tujuan yang bersesuaian.

Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) mempunyai 5 tujuan utama bagi sektor awam. Antaranya:

KEMASKINI

21/2/2019