IMEJ KORPORAT

Menekankan kepada persektiaran kerja yang korporat dan kelihatan profesional. Memandangkan Kolej Komuniti Pasir Salak adalah satu institusi pendidikan yang mensasarkan graduan lepasan SPM dan komuniti, imej korporat adalah penting dalam meyakinkan golongan sasaran ini. Elakkan penggunaan hiasan yang berlebih-lebihan sehingga mengubah imej korporat tempat kerja.

KEMASKINI

21/2/2019