KEPELBAGAIAN AGENSI

Amalan EKSA sesuai dilaksanakan oleh semua agensi sektor awam. Ini menunjukkan bahawa EKSA boleh diaplikasikan secara global dan ia pemudahcara dalam menjalankan tugas-tugas di tempat kerja tanpa ada kekangan. 

KEMASKINI

21/2/2019