OBJEKTIF

1. Mengamalkan semangat kerja berpasukan melibatkan kakitangan KKPS secara langsung dalam aktiviti EKSA seperti gotong-royong, pertandingan dan lawatan sepanjang tahun.

 

2. Mewujudkan suasana persekitaran tempat kerja yang  sentiasa bersih dari sampah, habuk, minyak dan kotoran serta bau dengan memastikan amalan sapu dilaksanakan seperti berikut :

 

i. Semua staf membersihkan tempat kerja sendiri setiap hari, sebelum dan selepas kerja.

ii. Ahli kumpulan bergotong-royong dalam aktiviti pembersihan tempat kerja mereka sekali dalam setiap bulan.

iii. Staf bergotong-royong bagi melaksanakan pembersihan setiap enam bulan sekali.

 

3. Pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan, kemudahan dan persekitaran di pejabat, fasiliti serta peralatan yang disediakan.

 

KEMASKINI

21/2/2019

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.