PERSEKITARAN KERJA KONDUSIF

Amalan EKSA menekankan mengenai persekitaran kerja kondusif iaitu selesa, kemas dan bersih. Penyediaan persekitaran yang kondusif dapat mendorong warga kolej lebih bersemangat melakukan tugasan seterusnya membantu dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan.

KEMASKINI

21/2/2019